Hematologija:
 1. KOMPLETNA KRVNA SLIKA
 2. POSTUPAK S ANEMIČNIM BOLESNIKOM
 3. POLICITEMIJA
 4. LEUKOCITOZA
 5. NEUTROFILIJA
 6. LIMFOCITOZA
 7. MONOCITOZA
 8. BAZOFILIJA
 9. EOZINOFILIJA
 10. NEUTROPENIJA
 11. TROMBOCITOPENIJA
 12. TROMBOCITOZA
 13. TROMBINSKO VRIJEME
 14. POSTUPAK S BOLESNIKOM KOJI IMA PRODUŽENO PV (A NORMALNO PTV)
 15. POSTUPAK S BOLESNIKOM KOJI IMA PRODUŽENO PTV (A NORMALNO PV)
 16. POSTUPAK S BOLESNIKOM KOJI IMA PRODUŽENO PV I PTV
 17. HIPERKOAGULABILNA STANJA
 18. ZLOĆUDNE BOLESTI KRVOTVORNOG SUSTAVA
 19. MONOKLONSKE GAMAPATIJE

8. BAZOFILIJA

Od različitih oblika leukocita, bazofili se nalaze u najmanjem broju i obično na njih otpada <2% ukupnog broja leukocita.

Bazofilija: apsolutni broj bazofila >0,2 × 109 stanica/L

Apsolutni broj bazofila izračunava se pomoću sljedeće jednadžbe:

Apsolutni broj bazofila = ukupni broj leukocita × % bazofila

Uzroci bazofilije

Uzroci bazofilije nabrojani su u sljedećoj tablici.

UZROCI BAZOFILIJE

BOLESTI VEZIVNOG TKIVA (npr. juvenilni reumatoidni artritis)

ULCEROZNI KOLITIS

ALERGIJSKE ILI REAKCIJE PREOSJETLJIVOSTI

ENDOKRINI POREMEĆAJI

Diabetes mellitus

Miksedem

LIJEKOVI

Antitireoidne tvari

Estrogeni

ZRAČENJE

INFEKCIJA (npr. vodene kozice, ospice, gripa, tuberkuloza)

KRONIČNA BUBREŽNA BOLEST

MIJELOPROLIFERATIVNI POREMEĆAJI

Kronična mijeloična leukemija

Esencijalna trombocitoza

Policitemija vera

Agnogena mijeloidna displazija

AKUTNA MIJELOIČNA LEUKEMIJA

KARCINOM

MANJAK ŽELJEZA

ERITRODERMIJA

IDIOPATSKI HIPEREOZINOFILNI SINDROM

SISTEMSKA MASTOCITOZA

AKUTNA LIMFOBLASTNA LEUKEMIJA

BAZOFILNA LEUKEMIJA

URTIKARIJA

Postupak s bolesnikom koji ima bazofiliju

Reaktivna bazofilija se mora razlikovati od neoplastične bazofilije. Izraz “reaktivna” odnosi se na bazofiliju koja se javlja uslijed ne–neoplastičnog stanja. U bolesnika s reaktivnom bazofilijom često su lako uočljivi znakovi i simptomi osnovne bolesti. Primjerice, postojanje utrikarije trebalo bi navesti na razmišljanje o alergijskoj ili reakciji preosjetljivosti.

Splenomegalija se rijetko otkriva u bolesnika s reaktivnom bazofilijom. Nalaz povećane slezene izaziva zabrinutost zbog mogućnosti mijeloproliferativnog poremećaja poput kronične mijeloične leukemije. U bolesnika s kroničnom mijeloičnom leukemijom povećavanje broja bazofila je loš prognostički znak i često nagovještava ubrzani stadij bolesti.

Stupanj bazofilije može ukazati na uzrok. Većina uzroka reaktivne bazofilije obilježena je umjerenim porastom broja bazofila. Suprotno tome, neoplastična bazofilija često se očituje značajno povišenim brojem bazofila. Pretraga KKS–a može također koristiti u razlučivanju reaktivne od neoplastične bazofilije. U obje vrste bazofilije može se pronaći anemija. Kod reaktivne bazofilije nije rijetkost da bolesnik ima anemiju uslijed kronične bolesti. Broj trombocita u bolesnika s reaktivnom bazofilijom obično je normalan, dok se u većine bolesnika s kroničnom mijeloičnom leukemijom pojavljuje povišeni broj trombocita. Ostali nalazi koji ukazuju na kroničnu mijeloičnu leukemiju su leukocitoza sa skretanjem DKS ulijevo i eozinofilija.

Pretraga razmaza periferne krvi u bolesnika s reaktivnom bazofilijom u pravilu otkriva povećani broj bazofila normalna izgleda. Međutim, u bolesnika s mijeloproliferativnim poremećajima mogu se naći brojne morfološke abnormalnosti.

Bolesnike s reaktivnom bazofilijom nije potrebno podvrgnuti aspiraciji i biopsiji koštane moždine. Uz odgovarajuće liječenje osnovne bolesti broj bazofila vratit će se na normalu. Ako se sumnja na neoplastičnu bazofiliju (mijeloproliferativni poremećaji, akutna mijeloična leukemija) nužno je izvršiti pregled koštane moždine i citogenetsku analizu da bi se postavila dijagnoza.

Literatura

Hoffman R, Benz EJ, Shattil SJ, i sur., Hematology, Basic Principles and Practice, 3. izd., New York, NY: Churchill Livingstone, 2000.

Jandl JH, Blood, Textbook of Hematology, 2. izd., Boston, MA: Little, Brown and Company, 1996.

Lee GR, Forester J, Lukens J, i sur., Wintrobe’s Clinical Hematology, 10. izd., Baltimore, MD: Williams and Wilkins, 1999.

Peterson L and Foucar K, “Granulocytosis and Granulocytopenia”, Hematology: Clinical and Laboratory Practice, Bick RL, izd. St Louis, Mo: Mosby; 1993, 1137–54.