Hematologija:
 1. KOMPLETNA KRVNA SLIKA
 2. POSTUPAK S ANEMIČNIM BOLESNIKOM
 3. POLICITEMIJA
 4. LEUKOCITOZA
 5. NEUTROFILIJA
 6. LIMFOCITOZA
 7. MONOCITOZA
 8. BAZOFILIJA
 9. EOZINOFILIJA
 10. NEUTROPENIJA
 11. TROMBOCITOPENIJA
 12. TROMBOCITOZA
 13. TROMBINSKO VRIJEME
 14. POSTUPAK S BOLESNIKOM KOJI IMA PRODUŽENO PV (A NORMALNO PTV)
 15. POSTUPAK S BOLESNIKOM KOJI IMA PRODUŽENO PTV (A NORMALNO PV)
 16. POSTUPAK S BOLESNIKOM KOJI IMA PRODUŽENO PV I PTV
 17. HIPERKOAGULABILNA STANJA
 18. ZLOĆUDNE BOLESTI KRVOTVORNOG SUSTAVA
 19. MONOKLONSKE GAMAPATIJE

13. TROMBINSKO VRIJEME

Trombin pretvara fibrinogen u fibrin, koji je u biti posljednji korak koagulacijskog niza. Trombinsko vrijeme je test koji se vrši dodavanjem trombina bolesnikovoj plazmi. Vrijeme potrebno za stvaranje ugruška naziva se trombinsko vrijeme. Budući da dodavanje trombina sprječava sve ostale korake koji prethode pretvaranju fibrinogena u fibrin, ovaj test ne daje podatke o intrinzičnom i ekstrinzičnom koagulacijskom putu. Međutim, može pružiti korisne podatke o svim abnormalnostima ili teškoćama koje mogu postojati pri pretvaranju fibrinogena u fibrin. Test se smatra patološkim ako je trombinsko vrijeme veće za 3 sekunde od kontrolne vrijednosti.

Uzroci produženog trombinskog vremena

Uzroci produženog trombinskog vremena su navedeni u sljedećoj tablici.

UZROCI PRODUŽENOG TROMBINSKOG VREMENA

HEPARIN ILI SPOJEVI SLIČNI HEPARINU

INHIBITORI TROMBINA

Hirudin

Hirulog

Argatroban

MANJAK FIBRINOGENA (kvantitativni)

DISFIBRINOGENEMIJA

PRISUSTVO FIBRINA / RAZGRADNIH PRODUKATA FIBRINOGENA

HIPERFIBRINOGENEMIJA (koncentracija >400 mg/dL)

PARAPROTEINEMIJE

Obično nije teško razlučiti gore navedene uzroke. Prisustvo heparina, spojeva sličnih heparinu ili inhibitora trombina je obično očito. Međutim, zagađenje uzoraka heparinom nije neuobičajeno. Ako se sumnja na zagađenje heparinom, produženje trombinskog vremena uzrokovano heparinom može se isključiti određivanjem vremena reptilaze. Slično trombinskom vremenu, vrijeme reptilaze također mjeri pretvaranje fibrinogena u fibrin. Međutim, na vrijeme reptilaze ne utječe prisustvo heparina. Stoga, normalno vrijeme reptilaze u bolesnika s produženim trombinskim vremenom jasno ukazuje na prisustvo heparina. Svi drugi uzroci produženja trombinskog vremena će dovesti do produženog vremena reptilaze.

Ako produženo trombinsko vrijeme nije posljedica djelovanja heparina ili drugog antikoagulansa, treba izvršiti fibrinogenske testove (i funkcionalne i imunološke) i odrediti razgradne produkte fibrina. Ovi će testovi pomoći kliničaru u razlučivanju preostalih uzroka produženog trombinskog vremena.

Literatura

Cunningham MT, Brandt JT, Laposata M, i sur., “Laboratory Diagnosis of Dysfibrinogenemia,” Arch Pathol Lab Med, 2002, 126(4):499–505.

Triplett DA, “Coagulation and Bleeding Disorders: Review and Update,” Clin Chem, 2000, 46(8 Pt 2):1260–9.